Probleme? QuickTime installieren oder bei YouTube anschauen.
Jolly & the Flytrap
Tout ce que vous voulez

Musikvideo, 2006, 3'

Kamera: Pascal Claude
Schnitt: Zita Bernet